sitemap

Elaun Tugas Memandu Kerajaan
Bolehkah saya sebagai ahli MBJ membuat tuntutan elaun perjalanan dan elaun-elaun lain yang berkenaan 23 dan elaun-elaun lain yang berkenaan semasa menghadiri mesyuarat MBJ?
Ahli-ahli MBJ yang dijemput menghadiri mesyuarat dari luar kawasan pejabat dibenarkan membuat tuntutan elaun perjalanan dan bayaran lain seperti mana yang dibenarkan semasa menjalankan tugas rasmi mengikut kelayakan masing-masing.
Elaun Dan Kemudahan
Pihak Pekerja telah membangkitkan mengenai isu dasar seperti pewujudan elaun baru/ kenaikan kadar elaun. Apakah tindakan yang perlu diambil?
Isu dasar tidak boleh dibincangkan dalam mesyuarat MBJ. Walau bagaimanapun, jika perlu Jabatan boleh mengemukakan permohonan mengenai perkara ini melalui Kementerian masing-masing untuk tindakan seterusnya. Pihak Pekerja pula boleh membawa perkara ini kepada perwakilan Pihak Pekerja di dalam Mesyuarat Bersama Kebangsaan (MBK) mengikut perkhidmatan masing-masing.
Hak Cipta © 2020, Jabatan Perdana Menteri

Hubungi Kami :

Urusetia Majlis Bersama Jabatan
Bahagian Sumber Manusia,
Aras 3,Setia Perdana 8.
Kompleks Setia Perdana

Telefon : 03-88721909/1911/1913