sitemap

Peranan Pengerusi MBJ Pihak Pekerja
  • Mempengerusikan mesyuarat MBJ Pihak Pekerja
  • Membentangkan isu / cadangan dalam mesyuarat MBJ-JPA
  • Melantik mana-mana ahli lain yang difikirkan sesuai untuk menjalankan tugas dalam keadaan ketiadaan Pengerusi Pihak Pekerja
Hak Cipta © 2020, Jabatan Perdana Menteri

Hubungi Kami :

Urusetia Majlis Bersama Jabatan
Bahagian Sumber Manusia,
Aras 3,Setia Perdana 8.
Kompleks Setia Perdana

Telefon : 03-88721909/1911/1913